Фатос Лумани

Фатос Лумани е композитор дипломиран на Универзитетот за уметности во Тирана, каде што работел и како предавач. Во моментов е професор на Факултетот за уметност, отсек музика, на Универзитетот во Тетово. Тој е творец на првата албанска опера во Северна Македонија, како и творец на многу други форми за камерна музика и големи ансамбли. Уметничката дејност на Ф. Луман честопати е наградуван со разни награди дома и во странство. Неговите дела редовно се изведуваат од страна на различни ансамбли, како што се: Операта на Северна Македонија, Филхармонијата на Северна Македонија, Филхармонискиот оркестар на Градот на Лондон, Операта на Албанија, Оркестарот на АРТ, Германскиот филхармониски оркестар на Рајна, Косовската филхармонија и др.

Сподели: