Ебрар Ќазими

Ебрар Ќазими додипломските студии ги завршила на Филолошкиот факултетот, отсек Англиски јазик и литература на Универзитетот во Тетово со истакнат успех.

Работи како учителка во основно училиште и како преведувачка за повеќе јазици. Таа е особа жедна за нови предизвици кои ги реализира со голема посветеност.

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin