Ариф Арифи

Ариф Арифи е стоматолог и во моментов е при крај на специализацијата по ортодонција. Својата дејност ја извршува во стоматолошката ординација Санодент- Дентал Клиник како дел од семеејниот бизнис. Ангажиран е со пола работно време како асистент на Стоматолошкиот факултет на Универзитетот во Тетово и истовремено рааботи и како клинички експерт/консултант за швајцарската компанија Bottmedical AG чиј центар е во Базел.

Додипломските студии ги завршил на Факултетот за стоматологија во УКИМ, каде ги продолжува и магистерските студии додека истражувачката работа ја спровел во Универзитетот Гринич во Лондон, Обединето Кралство.

Сподели: