Сара Велии

Сара Велии додипломските студии ги завршила во областа на Применети науки- Архитектура на Универзитетот во Тетово.
Во моментот работи како архитекта во проектантското студио Гацафери.

Сподели: