Садик Абдирахими

Садик Абдирахими завршил економски студии на УЈИЕ. Во меѓувреме раководел со невладината организација ПРОЦИВИК, која била вклучена во спроведување на неколку проекти вклучувајќи и проекти за рурален развој.

Садик е сертифициран планински водич од УИМЛА и моментално е активен во организацијата ПЕАК ТРИП.

Сподели: