Косоваре Сахатќија Емини

Косоваре Сахатќија Емини дипломираше на Факултетот за компјутерски науки при УЈИЕ. Таа моментално работи во Скопје за странска компанија како инженер за обезбедување на квалитет.

Нејзиниот ангажман како активистка во невладини организации влијаело на нејзиното определување кон проблемите на младите и издвојувањето на жените/девојчињата во различни области.

Сподели: