Фисник Шабани

Фисник Шабани, дипломирал математика (Универзитетот во Загреб) како и француски јазик и книжевност (Универзитетот во Тетово). Вработен e во приватна компанија со седиште во кампусот на УЈИЕ. Работел како администратор во студентскиот центар на Универзитетот во Загреб (2002-2008), професор по француски јазик при Француската Aлијанса во Тетово, во моментов работи и како тениски тренер.

Сподели: