Блерта Ахмеди

Блерта Ахмеди е Асистент Професор по кривично право. Докторските студии ги има завршено на УЈИЕ-Тетово, каде што се стекнала со звање доцент по кривично право. Активно е вклучена во повеќе иницијативи во служба на општеството и членка е на Управниот одбор на Здружението за образование „Пенда“.

Сподели: