Хамди Сулемани

Хамди Сулемани, е архитект дипломиран на архитектонскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“- Скопје. Е ко-основач и вработен во студиото за архитектура ПИКА. Ангажиран е во италијанска компанија која делува и работи во регионот. Исто така, ангажиран и во многу проекти што ги спроведува ЕУ во РСМ како главен инженер, надзор или соработник. Тој е експерт во подготовка на техничка документација за инвестиции во приватниот и јавниот сектор. Достоен екологист ангажиран како активист во повеќе граѓански движења во земјата и ко-основач на организацијата „Попова Шапка“.

Сподели: