1. Elemdina Abdulahi  | bartës liste
1. Elemdina Abdulahi | bartës liste

etnologe

2. Hamdi Sulemani | bartës liste
2. Hamdi Sulemani | bartës liste

arkitekt

3. Ngadhnjim Mehmeti
3. Ngadhnjim Mehmeti

dizajner grafik

4. Frotesa Asani
4. Frotesa Asani

hulumtuese ne sektorin civil

5. Merita Saiti
5. Merita Saiti

politikologe

6. Fisnik Shabani
6. Fisnik Shabani

arsimtar i gj. frenge

7. Ilir Vela
7. Ilir Vela

mjek-kirurg

8. Gazmend Muharemi
8. Gazmend Muharemi

afarist/ekspert i marketingut

9. Merita Maksuti
9. Merita Maksuti

arkitekte

10. Fatos Lumani
10. Fatos Lumani

kompozitor

11. Ahmed Abdullai
11. Ahmed Abdullai

programer

12. Vlora Akiki
12. Vlora Akiki

këshilltare akademike

13. Sadik Abdirahimi
13. Sadik Abdirahimi

ekonomist/udhërrëfyes malor

14. Nasuf Nebiu
14. Nasuf Nebiu

arkitekt

15. Leona Murati
15. Leona Murati

studente e biokimisë

16. Fadil Ismaili
16. Fadil Ismaili

gastronom

17. Arif Arifi
17. Arif Arifi

dentist

18. Sara Velii
18. Sara Velii

arkitekte

19. Kosovare S. Emini
19. Kosovare S. Emini

inxhiniere e sigurimit të cilësisë

20. Burim Islami
20. Burim Islami

dizajner grafik

21. Ebrar Qazimi
21. Ebrar Qazimi

mësuese

22. Florent Bajrami
22. Florent Bajrami

trajnues për udhëheqje të projektve

23. Agon Memedi
23. Agon Memedi

hulumtues në shkenca kompjuterike

24. Luljeta Abazi
24. Luljeta Abazi

arkeologe

25. Sabajdin Veliu
25. Sabajdin Veliu

trajner jete (life coach)

26. Nusret Halidi
26. Nusret Halidi

inxhinier i elektroteknikës

27. Zihshan Limani
27. Zihshan Limani

farmaciste

28. Mentar Mahmudi
28. Mentar Mahmudi

hulumtues i inteligjencës artificiale

29. Selda Alili
29. Selda Alili

arsimtare e gj. gjermane

30. Nezafet Idrizi
30. Nezafet Idrizi

teknologe (kimistе teknikе)

31. Mislim Hasipi
31. Mislim Hasipi

mësues