Blerta Ahmedi

Blerta Ahmedi është Ass. Prof. e të Drejtës Penale. Studimet e doktoraturës i ka kryer në UEJL- Tetovë ku e merr edhe titullin Docente e të drejtës penale. E angazhuar në menyrë aktive në më tepër iniciatva që janë në shërbim të shoqërisë dhe anëtare e bordit të Asociacionit për Edukim Penda.

Shpërndaje: