Merita Saiti

Merita Saiti, ka kryer studimet deridiplomike në Shkenca politike dhe studimet master në drejtimin  Diplomaci në UEJL me sukses të dalluar. Në të njëjtën kohë ka ndjekur edhe studimet në Fakultetin e Filologjisë, drejtimi Gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tetovës. Ajo ka marrë pjesë aktive në shumë OJQ dhe për momentin punon në MMJPH si Bashkëpunëtore e re për ndihmë në procesin e bisedimeve të RMV për anëtarsim në BE, Sektori i Bashkimit Evropian.

Shpërndaje: