Fortesa Asani

Fortesa Asani vjen nga sektori civil. Ajo është hulumtuese në organizatën Democracy Lab, më përvojë të pasur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar përfshirë: Forumi i Gruas Tetovë, Qendra për Arsim dhe Zhvillim, Këshilli Kombëtar Rinor i Maqedonisë së Veriut, Koalicioni Sega, Qendra Phi School, The GovLab në Nju Jork, etj.

Shpërndaje: